logo 0988 222988
Danh mục sản phẩm

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG TOPSTORE

1. Chấp thuận điều khoản sử dụng :

Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ TOPstore.vn .

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của TOPstore.vn, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của TOPstore.vn dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của TOPstore.vn hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng TOPstore.vn ngay lập tức.

2. Truy cập trên website TOPstore.vn

TOPstore.vn bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà TOPstore.vn cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của TOPstore.vn mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của TOPstore.vn, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho TOPstore.vn là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho TOPstore.vn thông qua Website TOPstore.vn được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của TOPstore.vn .

Nếu bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của TOPstore.vn

Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của TOPstore.vn. Bạn đồng ý thông báo cho TOPstore.vn ngay lập tức bất kỳ việc truy cập trái phép nào có sử dụng đến tên sử dụng, mật khẩu của bạn.

TOPstore.vn có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi TOPstore.vn, bất cứ lúc nào theo quyết định của TOPstore.vn mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

3. Quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của TOPstore.vn cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.

Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website TOPstore.vn ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của TOPstore.vn.

4. Thương hiệu bản quyền

Bạn không được sử dụng thương hiệu TOPstore.vn, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của TOPstore.vn. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên TOPstore.vn không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với TOPstore.vn .

5. Hành vi nghiêm cấm để đảm bảo đúng qui định

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của TOPstore.vn cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của TOPstore.vn cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

6. Đóng góp của thành viên

Các dịch vụ TOPstore.vn có thể chứa bảng tin, các trang web cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của TOPstore.vn .

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của TOPstore.vn sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của TOPstore.vn, bạn cấp cho TOPstore.vn quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.

Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho TOPstore.vn. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. TOPstore.vn không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

7. Nội dung tiêu chuẩn các qui định của pháp luật

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các qui định pháp luật.

Theo đó, TOPstore.vn không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc TOPstore.vn không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của TOPstore.vn.

8. Vi phạm bản quyền cá nhân và doanh nghiệp

TOPstore.vn coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên TOPstore.vn vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của TOPstore.vn bằng cách gửi thông báo cho TOPstore.vn qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

9. Từ chối trách nhiệm

Bạn hiểu rằng TOPstore.vn không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

10. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý theo qui định pháp luật

Trong bất cứ trường hợp nào, TOPstore.vn sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của TOPstore.vn .

Gọi miễn phí
Chat messenger
Chat trên Zalo