Chuyển khoản thông qua tài khoản TOPstore.vn


Chuyển khoản qua ngân hàng  cho chúng tôi theo thông tin:

Tên ngân hàng  Ngân hàng TechcomBank - chi nhánh Ba  Đình - Hà Nội
Chủ tài khoản  : Đào Mạnh Trung
Số tài khoản  : 11521798605013
Nội dung  Họ & Tên khách hàng + SĐT
VD: Nguyễn A + 01234xxx789
 

Chuyển khoản qua ngân hàng  cho chúng tôi theo thông tin:
Tên ngân hàng  Ngân hàng BIDV chi nhánh Ba Tháng Hai
Chủ tài khoản  : Đào Mạnh Trung
Số tài khoản  : 14710007776879
Nội dung  Họ & Tên khách hàng + SĐT
VD: Nguyễn A + 01234xxx789
 

Chuyển khoản qua ngân hàng Vietcombank cho chúng tôi theo thông tin:
Tên ngân hàng  Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Sài Thành - Hồ Chí Minh
Chủ tài khoản  : Đào Mạnh Trung
Số tài khoản  : 0511000474427
Nội dung  Họ & Tên khách hàng + SĐT
VD: Nguyễn A + 01234xxx789

(Lưu ý: Tất cả các hình thức chuyển khoản đều được miễn phí vận chuyển)

Mọi thông tin vui lòng liên hệ : 0988 222988 - 0938106664