Goal Zero bước sang trang mới với sự sáp nhập với NRG Energy
Robert Workman – CEO và nhà sáng lập Goal Zero chia sẻ: “Nhiệm vụ của chúng tôi là đặt nguồn năng lượng tin cậy đến tay tất cả mọi người trên trái đất. Trở thành một phần của NRG Energy, cho phép chúng tôi đạt được mục tiêu nhanh chóng và mạnh mẽ hơn. Chúng tôi cùng nhau làm tốt và tiếp sức cho mọi người trên khắp nơi”

20 sản phẩm trong 1 trang